You Are Here: Home » Salut » El baló intragàstric

El baló intragàstric

El baló intragàstric és una tècnica terapèutica senzilla que produeix una reducció de la capacitat gàstrica limitant l’absorció dels aliments ingerits.

L’implantació del baló intragàstric mitjançant una esofagogastroscòpia està indicada en els casos d’obesitat a on les dietes de dejuni no han aconseguit els resultats desitjats.

El procediment consisteix en la col.locació, a travès de l’esòfag, d’un baló en l’estómac que s’omple amb sèrum salí. L’objectiu final és que el pacient aconsegueixi una sensació de sacietat menjant una menor quantitat d’aliment, aconseguint una reducció de la ingesta calòrica i una pèrdua de pes.

Efectes secundaris del baló intragàstric

Poden produir-se efectes indesitjables derivats tant de la endoscòpia digestiva com de la sedació o anestèsia: molesties i erosions en la boca, mal de panxa, reflux d’àcid, nàusees i d’altres molèsties d’estòmac.

Scroll to top